دفتر مرکزی

آدرس: ایران، اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی ، ساختمان تک نگین، طبقه چهارم، واحد 3

تلفن: 5-36636864 (31) 98+

فکس: 36632867 (31) 98+

پست الکترونیک: info@zarrinshad.com

کارخانه

آدرس: ایران، اصفهان، منطقه صنعتی مورچه خورت، فاز دوم، انتهای خیابان هفتم

تلفن: 2-5642171 (312) 98+