فروشگاه

شیر پاستوریزه هموژنیزه


توضیحات

شیر پاستوریزه هموژنیزه

این محصول در سه نوع قابل ارائه است.پرچرب ، نیمه چرب و کم چرب که در کیسه های 1 کیلویی بسته بندی می شوند. این محصول نیز همچنین تحت عنوان “Anayar” ارائه و عرضه می گردد.