فروشگاه

شیر کامل UF شده منجمد پرچرب


شیر تازه بخار شده و منجمد می شود تا بافت و طراوت شیر را حفظ کند. شیر تازه بلافاصله تبخیر و منجمد می شود …

توضیحات

شیر تازه بخار شده و منجمد می شود تا بافت و طراوت شیر را حفظ کند. شیر تازه بلافاصله تبخیر و منجمد می شود. این محصول به عنوان جایگزینی برای شیر کامل استفاده می شود و می تواند در مواد غذایی و نوشیدنی های لبنی مورد استفاده قرار گیرد.